Jak podpořit spolek

Pokud se Vám líbí myšlenka Zásmuckého spolku a chcete jeho činnost podpořit, můžete poslat finanční dar na spolkový účet č. 2501459919/2010, vedený u Fio banka, a.s..

Pokud chcete být zveřejněn(a) mezi Sponzory spolku, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Po předchozí dohodě lze samozřejmě uzavřít i darovací nebo sponzorskou smlouvu. V případě, že nám chcete nabídnout nějaký nefinační dar (plnění), vhodný pro činnost nebo poslání spolku, neváhejte nás také kontaktovat.

Předem děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám svými finančními příspěvky i nefinančním plněním umožňují naplňovat účel Zásmuckého spolku.