Komunální volby 2018

Sdružení nezávislých kandidátů za Zásmucký spolek děkuje všem svým voličům a podporovatelům, díky kterým získali v letošních komunálních volbách 4 mandáty. V rámci povolebních jednání však nebylo i přes výraznou programovou shodu bohužel dosaženo úzké koaliční dohody s vítěznou ODS.

Zastupitelé kandidující za SNK Zásmucký spolek tedy zamířili do opozice, protože ODS nabídnutá široká koalice se všemi kandidujícími stranami byla pro SNK nepřijatelná i přes 1 nabízené místo v Radě města a my si nyní přejeme, aby se zastupitelé, kandidující za SNK Zásmucký spolek nadále řídili  hlavně zdravým rozumem a hlasovali vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmů občanů města Zásmuky i přidružených obcí a nejlépe v souladu s volebním programem SNK Zásmucký spolek, se kterým do komunálních voleb šli.

Zásmucký spolek jako takový se nyní bude nadále věnovat svému původnímu poslání, tj. konzultační, organizační a materiální podpoře kulturně – společenských aktivit města Zásmuky a přidružených obcí a těšíme se na vás na nejbližší pořádané akci PEKELNÝ PLES již 1.12.2018 v místní sokolovně.

Zásmucký spolek 1.11.2018