Přihláška do spolku

Odesláním této elektronické přihlášky stvrzuji dobrovolný vstup do Zásmuckého spolku. Souhlasím se Stanovami spolku a zavazuji se je dodržovat a vůči spolku se chovat čestně a loajálně. Souhlasím se zaplacením vstupního příspěvku po rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena spolku a následně s placením dobrovolného ročního příspěvku vždy k 31.3. roku, na který je placen, v souladu se Stanovami spolku.

Stanovy spolku